1. Zariadenie pre seniorov

  • poskytovanie sociálnej služby 24 hodín
  • dený stacionár
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • zdravotná starostlivosť
  • ubytovanie a stravovanie

Služby

Nachádzaš sa tu: Služby