Sme neštátne zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka klientom komplexné poskytovanie sociálnych služieb. Služba sa poskytuje ľudom v dôchodkovom veku, našim cieľom je zabezpečiť každému klientovi dôstojné a príjemné prežívanie každého dňa a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naše zariadenie Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše služby, náš profesionálny personál je Vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb, dôkazom čoho je neustále rastúci počet spokojných zákazníkov.

Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať Nadácii SPP, ktorá nám v roku 2020 prispela finančným darom v rámci Mimoriadneho grantového programu Pomáhame SPPolu. Viac informácie nájdete na nasledujúcom odkaze. 


Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať spoločnosti dm drogerie markt, s. r. o., za poskytnutý sponzorský dar. Viac informácie o spoločnosti nájdete na nasledujúcom odkaze. 


Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať PSK za poskytnutú dotáciu. 


 

Plán krízových opatrení (počas nariadenej karantény)