Sme neštátne zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka klientom komplexné poskytovanie sociálnych služieb. Služba sa poskytuje ľudom v dôchodkovom veku, našim cieľom je zabezpečiť každému klientovi dôstojné a príjemné prežívanie každého dňa a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naše zariadenie Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše služby, náš profesionálny personál je Vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb, dôkazom čoho je neustále rastúci počet spokojných zákazníkov.

Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať Nadácii SPP, ktorá nám v roku 2020 prispela finančným darom v rámci Mimoriadneho grantového programu Pomáhame SPPolu. Viac informácie nájdete na nasledujúcom odkaze.


 

Plán krízových opatrení (počas nariadenej karantény)